MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA KLUBU

POZVÁNKA na

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Sportovního klubu Kraslice – fotbal  konanou dne

4. ZÁŘÍ 2021 v 14.30 hod.

v klubovně na stadionu SK Kraslice –fotbal

Tímto srdečně zveme všechny členy Sportovního klubu Kraslice-fotbal na valnou hromadu jejímž programem bude jedinný bod:

  • Žádost o dotaci na výstavbu nového zázemí klubu