Členství

V rámci našeho klubu řešíme tzv. trojí členství hráčů do 18 let. Hráč je členem klubu, zároveň je zapsán do kroužku DDM Kraslice a aby mohl hrát oficiální zápasy, musí být zároveň členem Fotbalové asociace České republiky (FAČR).
 
Pro členství v klubu a zároveň v Domově dětí a mládeže Kraslice je potřeba vyplnit formulář Přihláška do ZÚ, který naleznete zde: www.ddmkraslice.cz/dokumenty
Případně si ho vyžádejte od trenéra. Vyplněný formulář doneste a předejte trenérovi příslušné věkové kategorie.
 
 

Členství FAČR:

Aby hráč mohl nastupovat v oficiálních zápasech fotbalové asociace, musí být registrován v systému FAČR a mít zaplacen členský příspěvek.
 

FAČR registrace

Členství ve Fotbalové asociaci České Republiky (FAČR) – informace a návod pro nové členy SK Kraslice - fotbal

  1. Každý hráč musí být členem Fotbalové asociace.
  2. Elektronická žádost je k dispozici zde: is.fotbal.cz/?discipline=football
  3. Každý žadatel o členství je povinen svou elektronickou žádost (přihlášku) vyplnit sám osobně (případně prostřednictvím zákonného zástupce/opatrovníka).
  4. Žadatel (zákonný zástupce) vyplní veškeré povinné údaje elektronické žádosti a v sekci osobní údaje zaškrtne pole „Chci se stát členem FAČR prostřednictvím klubu“, kde uvede buď číslo našeho klubu – 4130141, nebo název: Kraslice a nabídne se mu náš klub. Následně zvolí způsob platby (elektronicky – platební karta; bankovní on-line tlačítka; terminál SAZKA atd.; nebo poukázáním částky na účet FAČR) a odešle žádost. Po odeslání žádosti čeká na schválení pověřeným administrátorem našeho klubu. Členství ve FAČR vzniká ve chvíli, kdy se spáruje potvrzená přihláška administrátorem klubu s uhrazeným příspěvkem za členství. U žadatelů mladších 15-ti let je administrátor navíc povinen ověřit souhlas zákonného zástupce. V našem klubu se za potvrzení bere přihláška do DDM (viz.výše).
  5. Upozorňujeme, že podle stanov FAČR je vyplnění elektronické žádosti (přihlášky) člena FAČR jinou osobou nebo případně klubem disciplinárním proviněním, za které může být vyplňující osoba, případně klub orgány FAČR potrestán.
  6. Výše členských příspěvků (platby registračního poplatku):    
  • členové do 18-ti let: 200,- Kč
  • členové 18-70 let: 400,- Kč

(Platba členství je vždy na kalendářní rok, v následujících letech pak již za členy klubu hradí členské poplatky FAČR náš klub.)

Dne 5. března 2024 nasadila Fotbalová asociace České republiky novou verzi informačního systému Naše ISko, která v první fázi nabízí nové funkcionality především v oblasti členství.

Dosavadní stav, kdy členové často neprováděli registraci vlastním postupem, byl v rozporu s předpisy FAČR i požadavky občanského zákoníku. Je nutné, aby každý nový člen byl absolutně srozuměn s tím, že se stává členem FAČR. Obdobné odůvodnění se týká potvrzení přestupů, kdy se nezřídka stávalo, že hráč o přestupu, který si potvrdily kluby mezi sebou, nevěděl. I doteď však platilo, že hráč musí s přestupem dávat souhlas formou podepsaného formuláře, nyní se tak tato povinnost elektronizuje. Tím, že každý člen má nyní možnost mít vlastní profil a do budoucna bude mít možnost vyřizovat veškerou agendu spojenou s FAČR (hrazení členských příspěvků, komunikace s odbornými komisemi, doručování rozhodnutí apod.) prostřednictvím svého profilu, musí mezi tyto funkce patřit i potvrzení přestupu, se kterým hráč musí souhlasit.

Metodický návod naleznete zde:

www.fotbal.cz/facr/document/download/129210